Thiết kế cảnh quan sân vườn

( Vui lòng điền thông tin để bắt đầu xem dự toán )

Đơn giá phần thô

- Diện tích nhỏ hơn 250 m2
áp dụng giá 3.300.000đ/m2

- Diện tích từ 250 m2 - 300 m2
áp dụng giá 3.200.000đ/m2

- Diện tích từ 300 m2 - 350 m2
áp dụng giá 3.100.000đ/m2

- Diện tích từ 350 m2 - 400 m2
áp dụng giá 3.000.000đ/m2

- Diện tích lớn hơn 400 m2
áp dụng giá 2.900.000đ/m2

1. Điều kiện thi công

2. Nhập diện tích

Tầng hầm

Chọn kiểu:

Hạng mục
Dài
Rộng
Hệ số
D.tích
Sàn hầm

Tầng 1

Số tầng:


Chọn kết cấu móng:

Nhà chính

Nhà sử dụng kết cấu móng đơn (Chưa bao gồm ép cọc)

Lửng
Sân trước
Sân sau

(đơn vị: m/m2)


Tầng 2

Nhà chính
Ban công

Tầng 3

Nhà chính
Ban công

Tầng 4

Nhà chính
Ban công

Tầng 5

Nhà chính
Ban công

Tầng thượng

Phòng (có tường bao che)
Sân trước
Sân sau

Tầng mái

Chọn kiểu:

Mái bằng

Mái nghiêng >20 (dán ngói)

Mái bằng, khung kèo thép, lợp ngói

Tổng cộng:
(m2)
4.